поискай-и-ще-ти-бъде-дадено-evolife.bg

Полезно е да запомните, че вие сте творците, които са дошли в тази времево- пространствена действителност на Гребена на мисловната вълна, за да изпитате радостта от това да насочвате Изначалната енергия в специфичното си физическо житейско преживяване.

Когато си взел решение да дойдеш в това тяло, ти си знаел, че си творец и че околната среда на Земята ще вдъхнови създаването на конкретната ти творба. Знаел си също, че когато поискаш ще ти бъде дадено. И си бил много развълнуван от перспективата да получиш вдъхновение, за да достигнеш до собствените си специфични желания. Разбирал си, че Първоизточникът ще потече през теб, за да постигнеш изпълнението на тези желания.

Знаел си и следното:

• Когато търсиш чувството на радост или Благополучие, ти винаги ще се движиш към това, което желаеш.

• Докато се движиш към желанията си ще изпитваш радост.

• В заобикалящата те среда на Земята ще имаш достатъчно свобода да нагласиш вибрацията си на приятна за теб честота, така че да привлечеш прекрасно житейско преживяване.

• Тъй като тази прекрасна Вселена е основана на Благополучие, ще получиш достатъчно възможности да оформиш собствените си мисли в приятни за теб житейски преживявания чрез последователно излъчване на мисли.

• Благополучието е изобилно, затова не си изпитвал никакво притеснение или страх от средата с контрасти, в която навлизаш.

• Разнообразието ще ти помогне да избереш точно какъв да бъде животът ти.

• Работата ти ще се състои в това да насочваш мислите си и като правиш това, животът ти сам ще се разкрие пред теб.

• Ти си вечно продължение на Изначалната енергия и основата на онова, което си ти в действителност е добро.

• Ще си способен лесно да допуснеш Благополучието на Първоизточника непрекъснато да протича през теб.

• Никога не можеш да се отдалечиш от Първоизточника и никога не можеш напълно да се откъснеш от него.

• Ще изпитваш емоции, които ще ти помагат да разбереш посоката на мисълта си и незабавно ще ти показват дали в даден момент се приближаваш към или отдалечаваш от онова, което желаеш.

• От начина, по който се чувстваш ще разбираш във всеки момент в каква степен допускаш

връзката си с Потока на Благоденствие. Ти си дошъл на тази Земя, изпълнен с трепетно очакване за прекрасен живот.

• Знаел си също, че никоя мисъл няма да получи незабавното си проявление, за да имаш достатъчно възможности да оформяш, да оценяваш, да решаваш и да се наслаждаваш на Съзидателния процес.

Ние наричаме времето, което минава от излъчването на твоята мисъл до нейното физическо проявление „времеви буфер“. Той е онова прекрасно време, в което ти излъчваш мисъл, забелязваш, чувствата, които предизвиква тя в теб, нагласяваш, мисълта си, за да достигнеш още по-приятно чувство и тогава, изпълнен с очакване, се наслаждаваш на лекото и постоянно разгръщане на всичко, каквото и да е то, което си избрал да бъде твое желание.

„Щом знам толкова много, защо нямам успех?“

Никога няма причина да живееш без нещо, което желаеш. Нито има причина да изпитваш нещо, което не желаеш, защото контролираш изцяло своите преживявания. Понякога физическите ни приятели не се съгласяват с това силно твърдение, защото често се случва да им липсва нещо, което желаят или да имат нещо, което не желаят. Те казват, че не може да са истински творци на собственото си преживяване, защото не биха си причинили това; ако наистина зависеше от тях, нещата щяха да са съвсем различни.

Искаме да знаеш, че винаги имаш пълната власт и контрол над собственото си преживяване. Единствената причина някога да изживееш нещо различно от това, което желаеш е, че насочваш основната част от вниманието си към нещо различно от това, което желаеш.

„Наистина ли мога да разчитам на Закона за привличането?“

Законът за привличането винаги носи есенцията на равновесието на твоите мисли. Няма изключения. Получаваш това, за което мислиш, независимо дали го искаш или не.

Благополучието е в основата на твоя свят. Можеш да го допускаш или не, но основата е Благополучие. Законът за привличането гласи: Подобните неща се привличат. Есенцията на онова, към което насочваш вниманието си се разгръща в твоето преживяване. Следователно няма нищо, което да не можеш да бъдеш, да правиш или да имаш. Такъв е Законът.

Таня Касабова-Христова

Pin It on Pinterest

Share This