formata-na-suvremennoto-robstvo-evolife.bg

Съвременното общество програмира хората с неувереност и страхливост.

По-голямата част от децата в съвременния свят се програмират с мощни програми на
неувереност, отсъствие на свобода и вътрешно робство.

Пораствайки, тези деца на външен вид изглеждат свободни,по тях няма робски железни вериги, никой не ги бие с камшик, както някога са биели робите,но по-голямата част от хората са заковани с невидими вериги, това е формата на съвременното робство.

За наше щастие това е само една програма и всеки разумен човек може да я смени с нещо по-полезно за себе си.

Pin It on Pinterest

Share This