Tag Archives: енергийно балансиране

Кармата на Земята спада към четири основни категории: взаимоотношения, условия на живот, характерни черти и болести. Всички те се проявяват в този живот и в други инкарнации, макар че основният процес обхваща само кармата, натрупана на Земята. Всеки аспект на земната карма спада към една от тези категории. Но вместо да се придържате към тях, още…

Pin It on Pinterest