Tag Archives: робство

Попитали един 105-годишен човек каква е тайната на неговото дълголетие. Той отговорил: “Тайната е, че още не съм умрял и затова живея!”  Казано е, че този, който диша – живее; човекът в кома също е жив. Човек, който се грижи за основни нужди като храна, дрехи и подслон, без други стремежи, също живее. Друг вид още…

Съвременното общество програмира хората с неувереност и страхливост. По-голямата част от децата в съвременния свят се програмират с мощни програми на неувереност, отсъствие на свобода и вътрешно робство. Пораствайки, тези деца на външен вид изглеждат свободни,по тях няма робски железни вериги, никой не ги бие с камшик, както някога са биели робите,но по-голямата част от още…

Pin It on Pinterest