Tag Archives: страхливост

Съвременното общество програмира хората с неувереност и страхливост. По-голямата част от децата в съвременния свят се програмират с мощни програми на неувереност, отсъствие на свобода и вътрешно робство. Пораствайки, тези деца на външен вид изглеждат свободни,по тях няма робски железни вериги, никой не ги бие с камшик, както някога са биели робите,но по-голямата част от още…

Pin It on Pinterest