ot-nevejestvo-kum-prosvetlenie-evolife.bg

От Ученията на Древната Мъдрост

Просветлеността изисква от нас да събираме само онези знания, които ще разпръснат незнанието и невежеството. Изисква да разберем природата на външния свят и как сме свързани с всичко съществуващо в нея – онова, което наричаме „реалност”. Реалността изисква да разберем начина, по който възприемаме явленията, да разберем свързаността и зависимостта си от всичко, което става във Вселената. Да разберем, че между Аза и външните явления съществува зависимост, че всяка реалност се определя от мисълта.


Какво означава празнота или пустота според будизма ?

Разграничаване на Аза от външните явения е илюзия, наречено от будизма „пустота”. Това означава, че нещата са лишени от независимо и постоянно съществуване. „Съществуване” и „Несъществуване” имат смисъл единствено по отношение едно към друго. В този смисъл те имат относителен характер. Има несъответствие между начина, по който съществуват нещата, и начина, по който ние ги възприемаме. Ако знаем, че явленията (нещата) съществуват краткотрайно и са взаимно зависими, ние не се привързваме към тях по същия начин, както когато ги смятаме за постоянни или трайни. Това е начина, по който може да се освободим от илюзии и грешки.


Енергия и материя. Закон за превръщане и запазване на енергията.

Енергията е материя в движение. Всичко е материя – енергия. Човекът е движещо се енергийно поле. Ние живеем в океан от енергия. Нашата енергия е същата, както на звездите, земята, въздухът, водата и всичко около нас. Чрез енергията ние сме свързани непрекъснато в една обща мрежа от вибрации с всичко съществуващо във Вселената, с нашето минало и бъдеще. Енергията Чи /Ки/, или прана, е основна материя, която се съдържа в природата и Вселената. Тази енергия преминава във всичко, включително и в човешкото тяло. Тя се видоизменя, променя, но никога не се губи според Закона.
Енергията в човешкото тяло се движи по 12 основни пътя, наречени мердиани. Тези мердиани са комплексно свързани и образуват енергийната мрежа на тялото, преминават навсякъде по тъкани и кости. В човешкото тяло във всеки момент чрез храната, въздухът и водата се натрупва чиста или или патогенна енергия. Ако натрупаната патогенна енергия преобладава в тялото или даден орган, ставаме уязвими към съответно заболяване, имунната ни система отслабва. При натрупване на патогенна енергия тъканите ни се запушват, получават си блокажи. Това налага незабавно да се пристъпи към енерголечение чрез пречистване- акопресура.


Как да прилагаме енергийно самолечение ?

Преди всичко е нужно да знаем къде се намират тези точки и как да ги масажираме. Всяка точка е една миниатюрна чакра. Чрез масажиране-натискане на дадена точка се задвижва енергията, отпушва се застоя на енергията в точката, регулира се общото протичане на енергията. Основните акопресурни точни са така наречените 13 даоиски точки. Патогенната енергия се натрупва в тези 13 точки. Тези точки могат да се стимулират и мислено. Стимулирането помага за укрепване на духа и волята, за духовно израстване.


Основни духовни закони


Закон за правилните човешки взаимоотношения: Това е основен Закон за Новата Епоха, където Любовта и Разума работят в екип. Прилагането на този закон изисква развиване на съзнание за връзката между индивид и колектив, правилна връзка със самите себе си. Изисквания като: ненасилие, правилна реч, отговорност при групова работа в служба на човечеството.

Принцип на Добрата Воля: Себеосъщестяването изисква правилно развитие и използване на волята, човек да бъде съ-творец на собствената си съдба, да поеме активна и отговорна роля за съдбата на колектива. Принципът изисква отворена врата за общуване и сътрудничество, сплотяваща сила за доброто на всички, изразяване на Добрата Воля като качество на Любовта.

Закон за груповите усилия: Този закон изисква обединените групови усилия да служат на обща цел, проникнати от взаимно уважение, любов , сътрудничество, творческа интуиция и повече Разум.

Принцип на единодушието: Този принцип изисква многообразния индивидуален творчески потенциал да бъде на разположение на груповото намерение, където групата подкрепя и усъвършенства индивида, засилва личната му креативност. Принципът се изразява в единство надхвърлящо различията между хората и балансиране на противоположностите.

Закон за Духовния подход: Този подход изисква да сме осъзнати за това, че сме част от едно човечество, от един движещ се еволюционен организъм. Стремежът към себеподобряване ни тласка нагоре- по Духовния път: да търсим по-висшата истина, да имаме по-добър и по-радостен живот. Духовният подход е стълба към Душата, стремеж към Светлината и по-висша цел.

Принцип на същностната Божественост: Този принцип изисква осъзнаването за това, че Божественото присъства във всеки от нас. Хората имат нужда един от друг, хората имат нужда от Бог и Бог има нужда от нас. Всеки от нас е направен по образа на Бога и има пряка връзка с Божественото. Този принцип изисква: обичаща непривързаност, доброжелателство, състрадание, служене с любов на човечеството, усещане за космическо цяло, разпознаване на универсалното единство.


Основни езотерични принципи:

 • В цялата материя има живот и напредналите души виждат това чрез интуицията си.

 • Това, което определяме като материя и дух, е едно и също нещо с различна интезивност на трептене. Материята е дух, изразена в най-плътната си форма. Духът е материя, изразена в най-фината си форма.

 • Целият живот е енергия и целият живот е енергия в движение. Енергията и материята са взаимно заменяеми

 • По-еволюиралите Души вибрират с по-висока честота от тези, които не са еволюирали, тези които са привързани към материалното и центрирани в личността.

 • Пространството не е празно. Това, което виждаме като пространство, е полето на съзнанието – тялото на Великия Космически Живот, където всичко се движи, живее и проявява.

 • Всички безброй части на Живота са свързани с енергийната субстанция, наречена етер.

 • Всеки „ малък” живот живее в тялото и съзнанието на Великия Живот.

 • Всичко проявено е енергия в различни форми. Няма абсолютна смърт. Има само енергия в различни форми.

 • Цикълът на раждане и прераждане е безкраен, докато не бъде изпълнен Закона на причината и следствието (кармата).

 • Нашата слънчева система има седморна природа. Има седем лъчи, всеки от които има седморна природа: седморната природа свързваме с седемте нива на съществуване : минерално, растително, животинско, човешко, ангелско, арахангелско и Божествено.

Споделяйте с приятели на воля:
 •  
 •  
 •  

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *