Tag Archives: смисъл

Откъс от една велика книга на Торвалд Детлефсен и Д-р Рюдигер Далке – “Болестта като път“, която смятам за задължителна за всеки човек. Ако не цялата, то поне този откъс е добро начало.  [adrotate banner=“2″] “На полярността на нашето съзнание се дължи, че ние не осъзнаваме своята цялостност, а се отъждествяваме винаги само с един отрязък

Какво е животът? Струва ми се, че животът е неизразим с думи, той е нещо, което се “знае” само като се живее. Живеейки в пълния смисъл на тази дума, аз само тогава разбирам “що е живот”. Значи “преживяването” като състояние на душата и тялото (за човека) е “носител” на живота, то е средството за изразяване

[adrotate banner=“2″][adrotate banner=“2″] Все още ме плашат и се загубвам сред хора без мнение. Те са като водовъртеж сред който потъвам и се загубвам. Страшно е, защото това е бездушие, безлицие, апатия. Хора без лица и души. Душата винаги има мнение, тя знае защо е тук и какво иска. Събуждайки връзката си с душата, ние