Tag Archives: свободен

Аз личност ли съм? Усещането, че съм различен, че съм свободен в решенията и в постъпките си, увереността ми, че държа на себе си, на своето достойнство, ми дават правото да смятам, че съм личност. Аз разбирам личността като онова, което има свое лице, своя душевно-телесна “физиономия” и свой оригинален възглед за живота, за своето място

Аз не съм в конкуренция с никой. Аз съм от моята собствена раса. Нямам желание да играя играта по-добре от никого, по никакъв начин или форма. Аз просто се стремя да бъда по-добър, отколкото бях преди. Това съм аз и съм свободен. [adrotate banner=“2″] Свободата може да бъде всичко, което човек реши да бъде. Тя