datata-na-rajdane-i-matricata-na-karmata-evolife-bg

Космическият ни код-матрица за текущото прераждане се състои от вибрациите на числата в датата, месеца и годината, в която сме се появили тук и сега. На пръв поглед тези данни стават неактуални след нашата физическа смърт. Но информацията в тези 8 числа-кодове остава съхранена в Архивите на времето, в Книгата на Живота, в Акашовите записи и в други енергийно-информационни йерархични нива.

Душата сама избира датата за своето раждане, за да уравновеси определена кармична енергия, която наближава критичната маса. Тя съгласува избора си с основните акценти в духовните споразумения със сродните души, с водачите, наставниците и учителите си. Конкретизира времевите рамки в съдбата, в които трябва да работи за балансиране на кармата по духовните споразумения или за реализацията на водещата цел в живота си. Душата може да има и резервен план, ако предстоящият живот ще бъде труден, напрегнат или кармичната енергия е много мощна и е насложена от предишни въплъщения. Обикновено годините-върхове в личната Пирамида на времето се свързват с балансиране на кармични задължения и изпълнение на духовни споразумения. Тогава душата не може да промени онова, което е избрала предварително. Тя трябва да премине през него без то да се отлага повече.

Изборът на родители също не е случаен. Понякога те са от групата на сродните души или са дали съгласие за съдействие при духовно споразумение и уравновесяване на карма.

В духовните нива 8-те цифри от датата на раждането – ден (00), месец (00) и (0000) година – са нашият небесен ПИН-код. Той може да се стартира предварително като симулатор-тренажор с възможните варианти-избори. Душата може да избере в кой период (лична година, година-връх или времеви отрязък) ще има възможност за максимални опитности. Може да види важните житейски кръстопътища и последиците от изборите си.

Когато превърти „лентата“-комбинация от числа за предстоящия живот, тя може да кодира началото и края, както и най-важните години-етапи за съдбата и кармата.

Така душата програмира съдбата си.

След това тя е готова да поеме по енергийните трасета към своето тяло-дом със съзнанието, че няма да има ясен спомен за избраното, но винаги ще получава знаци. Ражда се човек с уникална съдба и житейски път. Енергията на неговата матрица на кармата започва да действа.

Тайният ключ към информацията са локалните координати (място, час, разположение на планетите, както и енергията в буквите от името) за въплътяването на душата в тялото. Това ни отличава от другите души, дошли на Земята в същия ден, месец или година. Както в живота ни на хора получаваме дебитна или кредитна карта с автоматично зададен ПИН-код, който можем да променим, така и душата може да коригира някои избори в текущото прераждане.

Защото числата в датата на раждането ни са комбинация от положителна и отрицателна енергия и от нас зависи как ще трансформираме и уравновесим потоците така, че да служат на целите и изборите ни.

Подобна матрица на кармата има всяка страна, планета, съзвездие и галактика. Числовите координати са многопластова информация и ключ към Хрониките на времето, нива от Пирамидата на времето. Затова се твърди, че в „Тора“ има информация за всичко и всички.

В нумерологията са известни няколко кармични дати, но тяхното послание е, че кармичните баланси се извършват в текущото прераждане и човек трябва съзнателно да приеме предизвикателството на изпитанията. Нежеланието или отказът за работа за кармична корекция създава още по-сериозни усложнения и затруднения на различни нива. Всяко от числата като дата на раждане има кармичен аспект и роля в еволюцията на човека.

Например, 11 и 22, които се смятат за „златни“ или „господарски “ числа, изискват изчистване на стари модели и разчупване на схемата, но пораждат бързо нова и мощна кармична енергия, която може да преобърне живота на човека.

Годината на нашето раждане съхранява информация за планетарната, общочовешката, националната, груповата и личната карма. Тя се допълва от посланията на деня и месеца, в който душата избира да се прояви в тялото на новороденото.

Общите цифри в датата на раждането ни, например, 19.., а през ХХІ в. 20.., разкриват избора на душите, дошли в тела за да работят всяка чрез личната си съдба за еволюционната програма на планетата и човечеството.

Родените през 19.. е трябвало да усвоят опитности, свързани с енергията на доминиращия планетарен поток Ян, като поддържат баланса и въпреки трудностите работят и над себе си. Новият цикъл, който започна с 2000-та година се свързва с Ин-енергията.

Време е да проявим любовта в целия и спектър и като майката, да бъдем любящи, грижовни и всеотдайни към планетата, човечеството и държавата, в която живеем. Родените през 19.. ще балансират и поддържат равновесието, докато децата на Новата епоха ни помагат да видим и себе си и света около нас по нов начин.

Все още продължава хармонизацията на планетарната Решетка на живота и разума и сътресенията в нашата реалност се проявяват чрез природни катаклизми и аномалии, промени в климата. Тъй като все още не е приключил преходният период от смяната на Ян с Ин, първите десетилетия от новия век са трудни и изискват съзнателното участие на всеки от нас, за да излекуваме наранената планета и себе си от свръх-агресивността, егоизма, алчността, безотговорността и прекаленото привързване към материалното. Все още сме само егоистични и алчни потребители, които не осъзнават, че ограбват себе си и разрушават своя собствен дом, планетата.

Родените през 2000-та година идват на Земята с мисия.

Посланията на предпоследната цифра в годината на раждането

Тя се свързва с енергията на груповата (национална, семейна или професионална) карма и най-важните цели на душата в тази сфера.

 

Ако предпослeдната цифра е:

0 – Душата в текущото прераждане няма да има сериозни изпитания, натрупала е достатъчно опит и само от избора и свободната и воля зависи доколко и как ще се заеме със своето духовно развитие и себепознание, като използва за това позицията и мястото си като член от по-голямата общност. Привързана е към общността, групата, колектива и семейството. Понякога трудно се справя с изпитанието на свободното време или усамотението.

1 – В този живот трябва да преоткриете себе си и истинското си Аз. Вие сте двигателят на новото, но трябва да балансирате своята амбиция, его, гордост и неумението да разбирате другите. Понякога самотата може да бъде изпитание, но и благо. Дори и да сте личност, изявен специалист или творец, лидер, водач, вие сте само част от Цялото, за което трябва да работите. Вашата мисия е да бъдете новатор и да водите другите след себе си. Възможно е обаче те да прибират плодовете от труда и идеите ви.

2 – Като предпоследна цифра в датата на раждане напомня, че където и да сте, винаги трябва да сте центърът, балансьорът, онзи, който постига синхрон и хармония както в семейството и приятелския кръг, така и на работното място. Възможно е често да се налага да правите избор между противоречиви каузи. Може да бъдете отдушник за чуждите стресове. Подходяща професия за вас е тази, в която можете да помагате, да подтиквате хората да опознаят себе си.

3 – Вашата мисия е да бъдете посредник, проводник на идеи, ценности, информация и да пресявате ценното от онова, което подвежда и манипулира. С това са свързани и най-сериозните ви изпитания в сферата на професионалната ви дейност, както и в семейството и сред близкото ви обкръжение. Трябва да научите урока за разликата между човешката и Божествената истина. Изисква се да останете верни на себе си, но и да бъдете гъвкави и отворени за промените.

4 – Кoгато душата избира вибрацията на това число като параметри за отработване на груповата си карма, част от мисията й е да гради на различни нива, да изпипва нещата в детайли, да обръща внимание на подробностите, да се справя с трудностите и изпитанията, които да превръща в ценен и полезен опит-основа. Групата, колективът, семейството не винаги ще бъдат благодарни за онова, което сте дали от себе си и е възможно често да страдате заради желанието си да направите на друг добро, ако не спазвате правилото за непоисканата помощ.

5 – Родените с предпоследна цифра в годината на раждането под вибрацията на 5, отработват групова карма чрез многобройните промени, през които преминава животът им в сферата на работата, личния живот и в семейството. Понякога това са неочаквани или внезапни обрати, честа смяна на работа, раздяла с близки хора, много пътувания и контакти с хора от чужбина. Посланието на тази цифра в тяхната дата на раждане е да бъдат гъвкави, да не се привързват към удобството на рутината, да приемат и отдават информацията, знанието и опита, за да продължават напред.

6 – Кармичните послания на предпоследната цифра с вибрацията на Венера се свързват с харизматичните личности, които винаги са лидерите в своята работа, приятелски кръг или семейна среда. Те привличат вниманието и могат да обединяват хората, понякога са невероятно ловки и прикрити манипулатори, които използват другите за постигане на собствените си цели. В текущото прераждане отработват кармата си към сродните души, които са от близкото им обкръжение. Понякога работата заменя истинското им семейство или преживяват любовни разочарования, проблеми с майчинството, бащинството или създаването на потомство.

7 – Групата на душите, избрали вибрацията на 7 като предпоследна цифра в годината на раждането си, имат потенциал и могат да изявят себе си на професионалното поприще. Те търсят истината за себе си и трябва да намерят баланс между амбицията за кариера и изява и онова, което наистина иска душата. Понякога работохолизмът, чувството за отговорност, стремежът да се доказват отново и отново, ги лишава от време за себе си, подкопава здравето и до известна степен ги прави студени, отчуждени и неудовлетворени. Тези хора трябва да не пренебрегват своите истински потребности и да не се превръщат в роботи. Голямото изкушение са възможностите, които се откриват пред тях и възможността да печелят още по-добре, но за сметка на личния живот и здравето.

8 – Това е групата на материалистите и практиците, на хората, които могат да управляват енергията на парите и благата. Кармичният урок за това поколение е свързан с ценностите и осъзнаването на истински стойностното и непреходното. Прекаленият материализъм и стремеж към лъскав, бляскав живот и кариера, която осигурява бързи високи доходи, има доста висока цена, която неминуемо се заплаща. Предпоследната цифра в годината на раждането с вибрацията на 8 напомня, че парите, материалната сигурност, кариерата са най-сериозното изпитание. Те не бива да са цел, а основа и за духовно развитие и себепознание.

9 – Родените под вибрацията на 9 като предпоследна цифра в датата на раждане са от поколението, което наистина може да промени света. Повечето са мъдри души, съзнателно избрали да се върнат на Земята в този период. Призванието им е да работят за глобални и хуманни каузи. Обикновено проявяват мъдрост, имат развита интуиция и духовни дарби, които трябва да развиват и прилагат разумно и за целите на общността.

Последната цифра в годината на раждането носи информация в кои сфери човек трябва да уравновесява карма и къде може да натрупа нови енергийни дългове, защото най-често ще среща трудности или ще има проблеми. Това е житейският му „лайтмотив“.

Откъс от последната книга на Нина Ничева „Матрицата на кармата”

 

Споделяйте с приятели на воля:
  •  
    165
    Shares
  • 165
  •  

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *