evoliucionno-namerenie-na-dushata-evolife.bg

Еволюционното намерение на душата – Плутон и неговата полярна точка

Ние сме душа, която живее в тяло. Именно душата е нашата истинска същност. Плутон притежава сила и власт над душите на хората, може да ги променя и трансформира. Той има изключително въздействие върху личната ни съдба, свързваме го със съществуването, със смъртта и възкресението. Той е връзката между миналата карма, настоящата карма и кармата, която градим в момента. Миналото и бъдещето се сблъскват в настоящия момент от живота ни. Еволюционните сили действат според обстоятелствата, обусловени от миналото. Душата избира преди раждането кога и къде да се превъплъти, кои да бъдат нейните родители, с кои хора да се срещне, какви взаимоотношения да има с тях и т.н.

Поради тези причини, когато правя хороскопи започвам интерпретирането на хороскопа с Плутон. Жизненият план чрез Плутон се оформя така че да получим най-доброто обучение в земно измерение, да преживеем това, което не сме развили в достатъчна степен в миналите животи, да преживеем това, от което имаме най-голяма нужда, за да се научим да го ценим и вникнем в смисъла му. Ние идваме на Земята на обучение. Обучаваме се чрез изживяване на полярности, чрез липсата на нещо. Затова когато се интерпретира Плутон трябва да се отчита неговата полярна точка – т.е. неговият противоположен дом, с който той е тясно свързан. Идваме да се развиваме чрез преживявания и преодоляване на трудности. Преодоляването на недостатъците и осъзнаване на нашите слабости е част от нашето развитие. Като страж на душата Плутон показва какво трябва да преживеем, за да осъзнаем истината, но истина според Плутон трябва да бъде постигната чрез пълна гама от преживявания.

Плутон в оста на взаимоотношенията – полярността Овен/Везни или първи/седми дом

Овен е първият знак, което означава започване на нов еволюционен цикъл, показва желанието на душата да открие нещо ново за себе си, което не е знаела преди това. Като огнен знак Овен е импулсивен, изисква неограничавано отвън преживяване и действие, търси свобода и независимост. Чрез Плутон в Овен душата търси сигурност чрез сближаване с другите и в същото време иска да действа независимо от другите. Тези две желания са свързани и така възниква конфликт, противопоставяне на инстинктивния импулс на Овен към водачество срещи зависимостта от партньорите. Този конфликт води към еволюционната цел за развитие на по-висше съзнание чрез влизане в партньорство с другите.

Полярната точка на Плутон в Овен/първи дом е във Везни/седми дом. Везни и седми дом са знака и дом на партньорствата. Тук еволюционното намерение на душата е да се научи на равноправни партньорства. Това желание постепенно въвежда душата във взаимоотношения с другите. Всяко изгубване на правилната перспектива за връзката с другите, обаче, води до криза. Тази криза е необходимо преживяване, за да може да се прояви по-късно като желание за връзка с другите, връзка, която може да помогне на душата де се самоопознае и да си отговори на въпросите „Кой съм аз? и “ Защо съм тук? “

От еволюционна гледна точка душата се учи на контакт с другите на равноправни начала. Научавайки се как да дава на другите, душата се учи в същото време и как да изслушва другите. Слушайки и давайки, душата усвоява урока по равенство и справедливост. Обикновено хората с Плутон в Овен или първи дом преживяват трудности във взаимоотношенията, сблъсъци от емоционален, интелектуален и физически характер. Подобни сблъсъци учат душата на равноправие и съдействат за осъзнаване на намеренията.

Когато Плутон е във Везни, полярната точка ще бъде в Овен. Везни са свързани с равновесието, хармонията и общуването. Седми дом е свързан с партньорствата – брачни и бизнес. Тук Плутон показва необходимост от научаване на важни уроци, свързани с брака и всички видове партньорства. Това е особено в сила за поколението родени с Плутон във Везни между 1972 и 1983 година. Уроците включват обективност, разпознаване на реалността и поддържане на баланс във взаимоотношенията. Същността на тези уроци се състои главно в това душата да се научи да задоволява своите потребности и да дава на другите това, от което се нуждаят. Също така да сложи край на зависимостите от другите. Душата се учи кога да дава, кога да не дава, колко да дава и да разбере, че недаването е понякога върховно даване.

Овен е първият знак – началото. Полярната точка на Плутон в Овен показва на душата как да постави ново начало на взаимоотношения, без да зависи от мнението и съгласието на другите, как да сведе до минимум зависимостта от другите, как да се научи да задоволява своите потребности и намали очакванията на другите. Усвоявайки уроците по обективност, душата запазва вътрешното си равновесие при всяка ситуация, оценява разнообразието на човешката природа, разбира собствената си индивидуалност, постига основната цел – хармонични взаимоотношения.

Плутон в оста на ценностите – полярността Телец/Скорпион или втори/осми дом

Телец като земен знак е свързан със стабилността. Плутон в Телец или във втори дом показва необходимост от развиване на самоувереност и самостоятелност, свързани с физическото и биологично оцеляване. Затова фокусът на съзнанието на душата е свързан с развитието на личните ценности. Телец е неподвижен знак, съществува инерция, нежелание за промяна и развитие. Съществуват и скрити ограничения, с които душата е принудена да се сблъска с цел да осъществи еволюционното си намерение.

Полярната точка на Плутон в Телец/втори дом е в Скорпион/осми дом. Тази точка поставя човек пред силни вътрешни и външни противоречия. Осми дом и самият Плутон изискват осъзнаване на дълбоките нива на реалността, осъзнаване на това, че има нещо повече от материалните ценности – духовните ценности. Еволюционното намерение е в зависимост от нивото на развитие на душата и нейните дарби. С по-високото ниво на духовно съзнание ние се учим да споделяме своите ценности с другите.

Полярният осми дом се противопоставя на личните ограничения, принуждава душата да изследва миналите си ценности, ценностите които създават настоящата ситуация. По този начин на светло насила ще бъдат изведени старите ценности на душата, ще бъдат изследвани причините и мотивите, които са ръководили душата в миналите въплъщения. Целта е душата постепенно да се научи да обединява собствените си ресурси с тези на другите, така че да осъществи личната трансформация. Това може да се осъществи, когато разберем как сме отнасяли към себе си в миналото, какви ресурси притежаваме, с какви ценности идваме в този живот. По този начин на душата се дава възможност за цялостна трансформация – ново отношение към себе си, към другите и към реалността като цяло.

Телец и Скорпион са неподвижни знаци.Това е причината промените, които трябва да осъществи душата, да стават бавно. За да се осъществят промените, душата ще привлече в ключови моменти от живота си силни и влиятелни хора. Чрез сблъсъците с тези хора тя ще  става способна да преодолее личните си ограничения идващи от миналото.

Скорпион е знак на трансформацията. Плутон в Скорпион или осми дом желае непременно да трансформира личните ограничения. За целта душата се стреми да преодолее личните си ограничения като формира взаимоотношения с всичко, от което се нуждае. В резултат изживява едновременно и силата, и безсилието. Силата идва от това, което душата знае, безсилието идва от това, което душата не познава и не е преживяла. Преживяването на силата и безсилието предизвиква периодични вътрешни и външни конфронтации. Тези конфронтации водят до елиминиране на ограниченията, до напрежение и промяна на съзнанието, до добиване на опит в реалния живот. Конфронтацията пробужда душата към вътрешен самоанализ, към разбиране защо сме такива каквито сме, защо действаме по определен начин, защо е животът и смъртта, защо изпитваме тези чувства и т.н. Еволюционният импулс идва от големите сили, които съществуват във Вселената. Обичайните символи на тази сили показани чрез Плутон или осми дом включват: секс, смърт, различни видове ритуали ( магия, медитация, йога), връзки, пари, система от знания.

Плутон в управлявания от него знак Скорпион е свързан със сексуалността, с обвързването с друг на интимно ниво, чрез сексуални взаимоотношения. Сексът може да бъде причина за ангажимент, кармично създадена ситуация, при която душата се привлича от някой друг, с който е имала взаимоотношения в друг живот, но тези взаимоотношения не са били решени в предишни връзки. Това разположение на Плутон действа с особена сила за поколението родено между 1984 и 1995 година. Родените с Плутон в Скорпион сега би трябвало да се освободят от взаимоотношения, изградени на сексуална основа. Желателно е сега това партньорство да премине на духовно ниво като хората се научат да се свързват преди всичко чрез душите си. Това е партньорство, което помага духовното развитие и на двамата, партньорство без зависимост.

Полярната точка на Плутон в Телец или втори дом показва, че еволюционното намерение на душата е да добие самоувереност като се научи да използва собствените си ценности и ресурси, да се научи да гледа вътре в себе си. Чрез полярната точка в Телец душата се учи как да опрости живота си като не позволи на другите да станат зависими от нея и тя от тях.

Плутон в оста на знанието и общуването – полярността Близнаци/Стрелец или трети/девети дом

Близнаци като въздушен знак е свързан с знанията и общуването. С Плутон в Близнаци душата преживява необходимост от събиране на информация, факти и данни, от развитие на ума и интелекта, от опознаване на физическите закони, които управляват живота. Опознавайки средата,  ние опознаваме себе си. Събирането на повече информация периодично води до противоречия с предишни знания и възгледи. Така сме поставени пред избора въз основа на информацията, която или ще привлече, или ще отблъсне. От еволюционна гледна точка този избор създава интелектуални ограничения поради нужда от емоционална сигурност. С това разположение преживяваме периодично катаклизми, при които старите структури се разпадат, докато душата все още не се е адаптирала към промените, които настъпват. Тази променливост е движещата сила в нейното еволюционното развитие, нова основа за по-всеобхватна гледна точка. Еволюционния натиск на Плутон за приемане на нова информация създава нервност и безпокойство и става основна причина за преживявания, които я подтикват към търсене на нова информация. Душата се нуждае от другите не само да развива себе си, но и да се освободи от натрупването на ментална енергия.

С полярна точка на Плутон в Стрелец или девети дом, еволюционната цел на душата е да развие интуитивна способност. Развивайки своята интуиция, тя постепенно започва да разбира по-дълбокия смисъл на фактите, метафизичните и космическите закони, започва да се придържа към една по-разбираема философия. Еволюционната потребност изисква да опознаете основните метафизични и космически принципи, които управляват живота, да разберете връзката между ума и интуицията, физиката и метафизиката, между ограниченията и интелекта. От еволюционна гледна точка душата иска да осъзнаете каква е истината, да осъзнаете собствените си заблуди, ограничения и мотиви, както и потребностите, които са ги създали. След като научите еволюционните си уроци, Плутон ще възнагради усилията ви с комуникационни способности, с възможности за пълноценно общуване, с разбиране връзката между макро-  и микрокосмоса, с проницателен ум и силно логическо мислене.

Когато Плутон е в Стрелец или девети дом, полярната точка на Плутон ще бъде в Близнаци или трети дом. С Плутон в Стрелец или девети дом еволюционната потребност на душата е да разбере живота и себе си в космичен, философски и религиозен контекст, да си обясни връзката с космическите сили, да разбере основните истини, обясняващи съществуването на света, естествените закони, които управляват целостта на живота.

Полярната точка на Плутон в Близнаци или трети дом показва, че еволюционната цел на душата е да научи, че представите за действителността, убежденията, принципите и законите, етика и морал са относителни, че пътищата към истината са много, че всеки човек има собствен път и начин да открие истината за себе си. Този урок се учи чрез философски или интелектуални конфронтации с другите хора. Преживяването на конфронтации предизвиква еволюционния импулс за откриване на истината, принципите или законите, които подчертават разнообразните прояви на обществото.

Плутон в Стрелец помага на душата да развие интуитивна способност за познаване истината на реалността. Преживяването на разнообразието, различните проблеми в живота е предизвикателство за различни възгледи и убеждения. Възможно е различните гледни точки да показват слабости и ограничения в собствената система от убеждения. Конфронтация е необходима за еволюционното развитие, защото дава възможност да се учим как да комуникираме на език, разбираем за другите. Постигайки това, душата успешно осъществява еволюционното си пътуване.

Плутон в родителската ос (семейство-общество) – полярността Рак/Козирог или четвърти/десети дом

Рак като воден знак, управляван от Луната, е свързан с емоционалната сигурност и семейството. Плутон в Рак или четвърти дом показва приключване на един цикъл и започване на нов. Емоционалната сигурност идва отвътре: родители, работа, любим. Тук душата се учи как да постигне вътрешна емоционална сигурност чрез премахване на външни зависимости. Еволюционните уроци засягат природата на емоциите, чувствата, настроенията, както и техните източници. Това е карма, пряко свързана с родителите и семейството, с чувството, че не сте получили достатъчно грижи в детството, че не сте оценени или разбрани, че единият или двамата родители не разбират емоционалните ви нужди.

При Плутон в Рак полярната точка на Плутон е в Козирог или десети дом. Тази полярна точка показва, че еволюционната цел на душата е да се научи на самоопределение, приемане на отговорност за собствените си действия, получаване на емоционална зрялост. Целта изисква е да се научите да разчитате на себе си, да се научите как да се интегрирате в обществото или културата. Развивайки вътрешна сигурност и ограничавайки външните зависимости, започвате да се доверявате на себе си, започвате да се самоопознавате като в същото време опознавате и другите. Научавайки се как да поемате отговорност за своите действия, преставате да обвинявате другите за своите действия, започвате да разбира ролята, която са играели вашите родители по пътя на вашето еволюционно развитие.

Постигане на емоционална сигурност е основна цел в това разположение. За да я постигнете, ще бъдете поставяни многократно на изпитания при обстоятелства, при които няма на кой да се облегнете, освен на себе си. В детска възраст обикновено единият или и двамата родители не са край вас. Често единият родител доминира. При други случаи родителят отстоява своите емоционални нужди и не признава вашиет. В трети случаи други членове на семейството проявяват грубост и обидно поведение. При всички случаи трябва да разберете причините за тези причини и обстоятелства, предизвикани от самите вас в минали инкарнации, с цел самоопознаване.

Силните емоционални нужди, които не са били удовлетворени в ранна възраст, се превръщат в проблем в по-късна възраст. В интимните взаимоотношения е възможно да привлечете партньори, чиято психологическа нагласа е подобна на вашите родители. Това може да се повтори докато не съзреете емоционално, докато не установите собствената си индивидуалност и намалите външните зависимости. Когато разберете причината,която стои зад всяко емоционално състояние, можете да развиете проникновена интуиция. От еволюционна гледна точка чрез полярността Рак/Козирог душата преживява полярност между мъжкото и женското начало – учи се как да интегрира двете половини. Емоционалната зрялост и отзивчивост, която изпитва към другите, й помага да разбере себе си и да помогне на другите да поемат отговорност за собствените действия.

Когато Плутон е в Козирог, полярната му точка е в Рак. Плутон в Козирог показва, че душата се е научила как да се интегрира в обществото, съобразявайки се с правилата, законите, обичайте и забраните. Полярната точка в Рак показва, че еволюционната цел е да развиете вътрешна сигурност, идентичност, завършеност и удолетвореност като не се обвързвате с нуждата от успех или обществено положение. Един от начините, по които тази цел се постига, е в семейна ситуация, чрез родителите, брачния партньор и децата. Обикновено тези ситуации предизвикват стрес и напрежение, необходима предпоставка за задълбочено самоизследване. Често стресът е предизвикан от загубата на родител или конфликт със съпруга и децата – кармична причина за вътрешно самоизследване на емоционалния живот. Този процес е необходим за душата, за да може да разбере основата на своите емоции и изгради вътрешно чувство за сигурност, което не е свързано с външни обстоятелства. Еволюционната цел е постигната, ако поемете отговорността за всички житейски обстоятелства.

С Плутон в десети дом душата идва, за да се научи как да борави с обществото, да се научи на самодисциплина, себеопределяне и подчинение на по-голям авторитет. Всяка нация има своя вибрация, създадена чрез нейните закони, обичаи и забрани. Плутон в десети дом показва, че душата е избрала да се роди в страна, която най-добре отразява тази вибрация. Основният урок, който душата учи чрез Плутон в десети дом е самоопределението и самодисциплината. Този урок тя усвоява след като установи своите цели, способности, възможности и желания, а след това ги реализира чрез собствени усилия. По този начин постига баланс между лично време и външни задължения, научава се да цени ценностите и убежденията на другите, научава се да не преценява негативно ценностите и убежденията на другите, учи се сама да поеме отговорността за своите действия и задължения.

Плутон в творческата ос – полярността Лъв/Водолей или пети/единадесети дом

Лъв като огнен знак управляван от Слънцето символизира сила и мощ, стремеж към господство и командване. Слънцето представлява центъра на съзнанието – „аз-ът“ в хороскопа. С Плутон в Лъв душата чувства порив за участие в трансформацията на творческата самоизява чрез ново съзнание. В минали животи тя се е научила на творческа реализация, поради което сега чувства, че нейната мисия е специална и иска да я приемат по специален начин. Въпреки, че потребностите може временно да са задоволени, желанието е винаги подтиквано за нещо повече, за повече любов, повече внимание и ласкателство.

Полярната точка на Плутон в Лъв е във Водолей. Водолей е Новата Епоха, символ на общество с високо съзнание. Еволюционната цел на душата е насочена към развитие на общество с по-високо съзнание, с повече хуманност, честност и справедливост. За да осъществите това предназначение, използвайки своите творчески възможности, ще бъдете често възпрепятствани. Възпрепятстващата структура е самото общество, а това води до емоционално разстройство и гняв срещу действителността. Обществото не иска да признае уникалността на човека. Така обстоятелствата принуждават да се научите на обективност, как да свърже своите цели с нуждите на обществото, да научите, че и другите са толкова уникални, колкото и вие. Изучавайки уроците по обективност и безпристрастност разбирате, че сте само канал за изява на творческия принцип на Вселената. Постигайки такова разбиране можете да действате като лидер и обективно да разберете как да ръководите индивидуалното развитие и реализация на другите. В настоящия живот не може да очаквате, че другите ще обслужват вашите потребности, че вратите ще бъдат отворени навсякъде за вас. Само когато започне творчески да работите за обществото еволюционна цел ще бъде постигната.

С Плутон във Водолей или единадесети дом душата в миналите животи под въздействието на обществото, приятелите или някой друг се е научила да се освобождава от закостенели и остарели методи на самоопределяне. Полярната точка на Плутон във Водолей е в Лъв. Тази точка показва, че еволюционната цел на душата сега е да се научи сама да ръководи личната си съдба, сама да поеме съдбата си в свои ръце в съответствие с възможностите, които предлага настоящето. За да осъществи това намерение душата трябва да се научи на минимум зависимост от другите, да не чака другите да поддържат нейните идеи.

Силата ви се крие във факта, че сте новатор с творческа нагласа. По тази причина можете да станете лидер във всяка област, в която е кармично предопределена. Тъй като притежавате вродени новаторски подходи, това ще ви позволи да преоткриете настоящето. Еволюционното развитие изисква да се научите на обективност, да скъсате с всички привързаности, които пречат на вашия растеж. По този начин можете да преживеете силни емоционални, интелектуални, физически и духовни конфронтации. Тези конфронтации са необходими, за да може да елиминирате някои от старите идеи, които не са актуални и да развиете нови модели на мислене и поведение.

С Плутон във Водолей еволюционната потребност за развитие е свързана неангажираност и обективност с цел да се прекъснат привързаностите, които пречат за по-нататъшния растеж и формирането на групови обвързаности със сродни души. Творческата нагласа помага на душата да се само опознае обективно и да си отговори на въпросите: Кой съм Аз?, Защо съм такъв?, Каква е моята роля в този живот? Правилните отговори на тези въпроси дават възможност да трансформира съществуващите прегради, да добие сила и постигне своята еволюционна цел.

Плутон в оста на работата и служенето – полярността Дева/Риби или шести/дванадесети дом

Девата като земен знак е скромна и трудолюбива, обича реда и чистотата, пропита е от идеята да служи и помага на другите, свързваме я с лечителството. Плутон в Дева показва, че душата в миналите си животи се е научила да служи на обществото в по-малък мащаб. Научила се е на скромност, смирение и здрав разум. Сега е в този живот, за да служи на обществото в по-голям мащаб, да задоволява потребностите на цялото чрез работата, която е избрала.

Полярната точка на Плутон в Дева е в Риби. Тази точка показва, че еволюционното намерение на душата в настоящата инкарнация е опростяване на старите умствени и емоционални бариери, които пречат на ясното разбиране. Тази точка помага да си изясни връзките с другите, да развие вяра и усещане, че е свързана с по-мощни сили, отколкото притежава, да разбере причините поради които понякога се чувства самотна. Преживяването на самота в този случай е необходимо. Чрез самотата може да установи връзка с Божественото и да разбере, че нищо друго няма да запълни празното пространство, освен връзката с Божественото. Чрез осъзнаване на Цялото душата получава възможност да развие по-ясна връзка с другите, кога да им бъде в услуга и кога не, да опрости разбирането си за живота. Създаването на връзка с Божественото ще предизвика у душата опрощение, премахване на тревожността и безпокойството.

Проблемите възникват, когато човек се опитва да убеди другите в своята гледна точка. Другите няма лесно да приемат новите идеи. Това подкопава самоувереността и предизвиква усилен самоанализ, което ще доведе до положителни промени. Плутон в Дева дава много силен и остър ум. Този ум дава усещане за това, което трябва да се приспособи или елиминира. При това положение е възможно да се изпита някаква вина на подсъзнателно ниво, вина свързана с предишни грешки. При всички случаи съществува желание за изкупване на вината във връзка с критерия за правилно поведение. Съсредоточавайки се върху несъвършенствата си, човек може да открие своите най-дълбоки способности или да изпадне в криза. Кризите са необходимо преживяване, защото тези кризи дават възможност за промяна на поведението и израстване. Кризи ще настъпват винаги, докато душата не се събуди и напълно осъзнае. Кризите най-често са свързани с начина на мислене и поемане на много задължения. Ключът за разрешаване на кризите е в изясняване на причините, които ги пораждат. Физическото неразположение е най-често следствие от блокирана емоционална енергия.

Риби и Дева са знаци на служенето. Служенето винаги протича в два плана – външен (обществен) и вътрешен (личен). Душата трябва да намери начин да не противопоставя единия на другия.

Риби са дванадесетия знак от зодиака, представляват дванадесетия етап от човешката еволюция. В Риби интегрираме това, което сме научили в предишните знаци, свързваме го със завършването. Под управлението на Нептун, Риби свързваме с богато въображение, илюзии и заблуди. Рибите са надарени с лечителски способности, могат да лекуват със състрадание като поглъщат негативната енергия и емоциите на другите. Една от функциите на Плутон в Риби е да разруши старите прояви на душата, така че да се осъществи обновлението – прекратяване на връзките и илюзиите на Нептун.

С Плутон в Риби предишната еволюционна цел на душата е била да се приравни към някаква трансцедентална система от убеждения, постигане на единство с всичко сътворено, желание да се слее с Космоса. Еволюционната потребност е била разрушаване на онова, което пречи на одухотворяването. В резултат на това душата идва в този живот с дълбоко чувство, че стои над пропаст. В настоящия живот е изправена пред избора в каква посока да тръгне по-нататък.Полярната точка на Плутон в Риби е в Дева. Тази точка показва, че настоящата еволюционна цел на душата е да развие практически методи за анализиране на себе си, да разбере защо действа по точно определен начин, да се научи да вижда как една част е свързана с всяка друга час и как една част се влияе от всяка друга част.

Полярната точка изисква човек да се ангажира с някаква работа, която е полезна за другите. Самата работа е средство чрез която той постига лично познание, самопречистване и самоусъвършенстване. Чрез работата може да види и преживее всички емоции, настроения, представи и състояния, които се появяват в неговото съзнание. Това дава възможност да се освободи от илюзиите и лековерието. Настоящата еволюционна цел изисква да премине през кризисни периоди, за да се научи да вижда нещата точно такива, каквито са. Кризата може да бъде предизвикана от физически, емоционални, интелектуални и духовни причини. Обичайното преживяване съпътства еволюционното намерение чрез съпротива, съпротива е срещу еволюционната движеща сила, която иска промяна и духовно осъзнаване. Тази съпротивата обикновено предизвиква объркване, дезориентация и отчуждение, често вътрешните чувства доминират над съзнанието. Вътрешните чувства предизвикват идеализирано поведение, желание да се избяга от реалността чрез дрога или алкохол. Главният проблем при това положение е в правилната преценка. Еволюционният урок по правилна преценка е най-важният за душата. Преценката и разграничаването са неизбежни. Чрез тях душата разбира какво се случва с нея. Чрез разбиране тя може да промени своята система от убеждения, да разбере причините за всичките си кармични проблеми, да се освободи от илюзиите и фантазиите, да открие истината за себе си и Божественото. Плутон в Риби дава възможност на душата се учи на смирение и осветява пътя на другите – еволюционната цел е постигната.

Димитър Хаджийски

Споделяйте с приятели на воля:
  •  
  •  
  •  

[top]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *