kolekciq-ot-nai-silnite-citati-za-jivota-evolife.bg

Затрупани от огромния поток информация, който ни залива отвсякъде, ние сякаш загубихме способността да спрем пред някоя наглед простичка мисъл и да открием в нея дълбоката мъдрост, до която човекът е достигнал още векове преди днешния ден, но важаща със същата сила и днес.

В много от тия капчици мъдрост нерядко откриваме точния отговор на въпросите, които си задаваме цял живот.

Каквото и да става

 Хората са неразумни, алогични и егоцентрични. Обичай ги, каквото и да става.

Ако правиш добро, ще те обвинят в егоизъм и задни мисли. Прави добро, каквото и да става.

Ако успееш, ще се сдобиеш с фалшиви приятели и истински врагове. Стреми се да успееш, каквото и да става.

Доброто, което правиш, ще бъде забравено утре. Прави добро, каквото и да става.

Честността и откровеността те правят уязвим. Бъди честен и откровен, каквото и да става.

Онова, което си градил с години, може да бъде разрушено за една нощ. Продължавай да изграждаш, каквото и да става.

Хората истински се нуждаят от помощ, но ще се нахвърлят върху теб, ако им помогнеш. Помагай им, каквото и да става.

Дай на света най-доброто от себе си и той ще те открие. Дай му го, каквото и да става.

Надпис на стената в Шишу Баван, Дома за деца на майка Тереза в Калкута

* * *

Молитвата е най-мощната форма на енергия, която човек може да генерира. Тя е реална сила, като земното притегляне. Като лекар аз съм виждал хора, при които не помага никакво лечение и които оздравяват от болестта и меланхолията си благодарение на смирената молитва… Молитвата, също като радия, излъчва самозараждаща се енергия… В молитвата човешките същества се опитват да увеличат своята ограничена енергия, като се обръщат към Безграничния източник на всяка енергия. Когато се молим, ние се свързваме с тази неизчерпаема енергия, която движи Вселената. Молим се част от нея да ни бъде изпратена в помощ. Дори само от това, че отправяме зов, изчерпаните ни резерви се попълват и ние се изправяме по-здрави и по-силни… Винаги, когато се обърнем към Бога с гореща молитва, променяме душата и тялото си към по-добро. Не е възможно човек да се помоли дори за момент, без това да доведе до нещо хубаво.

Д-р Каръл, нобелист

* * *

Красотата е нещо, което се таи в сърцето.

* * *

Хората престават да мислят, когато престанат да четат.

Дидро

* * *

Истината ражда омраза у виновните.

* * *

Не се доверявайте на онези, които никога не са били малтретирани в живота, към които никой не се е отнасял грубо, чието страстно желание е било винаги да печелят. Защото мъдростта се заражда и пониква само след страдания, несполуки, чрез търпението да се превъзмогне неуспехът.

* * *

Не се молете за здравето си или за това на ближните си. Молете се Бог да просветли съзнанието ви и да ви направи участници в духовните тайнства. Молитвата е създадена само за да се отправи благодарност.

* * *

Когато нещастието е неизбежно, отпусни се и му се радвай.

* * *

За да обичаш каквото и да е, трябва да съзнаваш, че може да го загубиш.

Честертън

* * *

Има много начини човек да бъде прав.

* * *

Нашата правота подкрепя заблудата, че знаем всичко.

* * *

И най-малкото отклонение от истината, направено в началото, по-късно се умножава хилядократно.

Аристотел

* * *

Звездите управляват човека, но един мъдър човек управлява звездите.

Фр. Берет

* * *

Онова, което не ме убива, ме прави по-силен.

Ницше

* * *

Няма причина да мислим, че когато открием истината, тя ще се окаже интересна.

К. И. Люис

* * *

Аз чувам и забравям, аз виждам и запомням, аз правя и разбирам.

кит. поговорка

* * *

Посредствеността не разпознава нищо по-висше от себе си. Талантът веднага разпознава гения.

* * *

Единствената истинска болка е да нараниш някого, когото обичаш.

* * *

Реалността е онова, което вярваш, че е.

* * *

Ако желаете да бъдете разбрани, първо се постарайте да разберете.

* * *

Ако е вярно, че човек е онова, което яде, също толкова точно може да се каже, че той е онова, което чува.

Стивън Холпърн

* * *

Колко малко време остава и колко безгрижно се отнасяме към това.

* * *

Не това, което ни се случва, а нашият отговор на случващото се е онова, което ни ранява.

* * *

Въпросът за интелигентността. Тя е толкова голям дар, толкова тежко бреме! Интелигентността разделя човешките общества повече от немотията и богатството, като ги прави приятели или врагове. Глупакът се бои и мрази интелигентния. Колкото и добър да е, умният човек трябва да знае, че неговата доброта не ще му спечели любовта на тези, чийто ум стои по-долу от неговия.

* * *

Няма мъж, който би могъл да понася умственото превъзходство на жената, ако тя живее в неговия дом и спи в леглото му.

* * *

Само дребнавите и подли хора се отплащат за всяка болка.

* * *

„Обичай ближния си като самия себе си“. Нека кажем по-добре : „Познай ближния си като самия себе си“. Значи – разбери неговите болки, схвани положението му, отнеси се към неговите грешки със същото внимание, както към своите. Не го осъждай за това, за което не осъждаш и самия себе си. Това е значението на думата „Обичай“.

Пърл Бък

* * *

Да издигнеш някоя душа над естественото й равнище е опасно. Като изворите, душите имат свои собствени източници и насилването им отвъд техните граници е против природата, следователно то е опасна стъпка. Щом една душа бъде насилена, тя се стреми отново към своето ниво и се разпада, понеже бива разкъсвана между по-високото и по-ниското равнище, а това също е опасно. Истинска мъдрост е да прецениш качеството на душата и да я оставиш да живее там, където е мястото й.

* * *

Душата на всяко същество трябва да приеме собствения си облик и никой не може да употреби насилие над другиго, без да пострада сам от това.

* * *

Да поучаваш значи да зовеш душата към Небето, ала никога да не я дърпаш насила.

* * *

За да израсне достатъчно силно, всяко същество трябва да бъде малко самотно.

П. Вежинов

* * *

Когато се опитваш да помогнеш на друг човек се отварят онези резерви, които не работят, когато се опитваш да помогнеш на себе си.

* * *

Първо трябва да поносиш информацията в себе си, да я адаптираш и чак тогава да я поднасяш на другите, изпълнявайки ролята на своеобразен филтър. Информацията може да бъде много опасна!

* * *

Всяка подла, предателска постъпка не е случайна и значи лекува душата на онзи, когото предават.

* * *

Човек, който не може да приеме краха на своите планове и надежди, който вътрешно не може да приеме и да прости предателството, непочтеността, несправедливостта, краха на идеалите си, поругаването на духовността – този човек върви право към тежко заболяване и смърт.

* * *

Едно и също лекарство, предписано от двама лекари, дава различен ефект. Първично лечение е информационното.

* * *

Храната може да бъде прекодирана и след като си я изял. Значи можем да се молим на Бога не само преди, но и след ядене.

* * *

Благополучие, което идва без проблеми, е твърде опасно.

* * *

Когато давате съвет, оставяйте на човека правото на избор. Ако съветът е неправилен, той ще си решава дали да го изпълни или не и ще отговаря той, а не вие. Но ако съветът ви е прекалено строг, вие ще плащате за неправилното му поведение.

* * *

Ако помагате от любов, това значи, че няма да натрапвате помощта си, няма да се ядосвате, ако тя не бъде приета, няма да съдите, ако ви обидят и оскърбят, след като са се възползвали от помощта ви. И понеже когато тръгвате от любовта, а не от духовността, няма да сте зависими от човешките ценности, желанието ви да помогнете няма да навреди нито на вас, нито на другите.

* * *

Най-страшните загуби са онези, които не забелязваме. На човечеството вече му окапват месата, а то все така е зациклило на ежедневните си проблеми.

* * *

Истинското познаване на света не е в удоволствието и дори не в болката, а в преодоляването на болката. Голямата болка се дава на оногова, на когото се дава и голямото щастие.

* * *

Никое човешко същество не може да понесе непрестанно вцепеняващото преживяване на собственото си безсилие.

* * *

Да бъдем независими от общественото мнение е първото формално условие за постигането на нещо велико.

Хегел

* * *

ТИ трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света.

Ганди

* * *

Ако искаш да разбереш щастието, трябва да го възприемаш като награда, а не като цел.

За да се извисиш, не е достатъчно да изтребиш онези, които са те видели низък.

Самотата е плод на духа.

Съвършенството е недостижимо. То няма друг смисъл освен този на пътеводна звезда. То е посока и стремеж към нещо.

Аз не познавам никакъв път, който да има само една посока. Ако ти отхвърлиш отговорността за пораженията, няма да бъдеш отговорен и за победите.

Да подариш култура, значи да подариш жажда. Останалото ще дойде от само себе си.

Ако не продължиш да даваш, значи нищо не си дал.

Който умира от жажда, в мечтите си крачи към изворите.

Ти се извисяваш само от това, което сам си преобразил.

Любимият човек трябва да бъде не стена, в която се блъскаш, а врата, която води за другаде.

Мигът, в който преминаваш от едно състояние в друго, е празник.

Нямам какво да правя с приятел, който не ме познава и настоява за обяснения.

Когато храмът е построен, аз виждам храма, а не камъните.

Антоан дьо Сент Екзюпери

* * *

Сигурността може да бъде един от най-големите етикети на незнанието.

* * *

Любовта – битка между нуждата на душата от привързаност и нуждата на духа от свобода.

* * *

Ние не виждаме нещата, каквито са те. Виждаме нещата, каквито сме ние.

* * *

Да те оклеветят или ограбят е нищо, ако ти не продължиш да си го спомняш.

Конфуций

* * *

Научи ме да не искам непостижимото и да не плача за непоправимото.

* * *

Благодарността е плод, който иска дълго отглеждане. Тя не вирее сред грубите хора.

* * *

В живота трябва да се стремим към две неща : първо, да получим това, което искаме, и второ, да му се радваме.

* * *

Никой истински религиозен човек не може да развие невроза.

Д-р Брил, невролог

* * *

Човек не е направен, за да разбира живота, а да го живее.

Сантаяна

* * *

Малко психология насочва човешкия ум към атеизма. Но дълбоката философия го довежда до религията.

Франсис Бейкън

* * *

Това, което прави човека християнин, не е нито интелектуалното възприемане на определени идеи, нито спазването на определени правила, а притежаването на определен Дух и участие в определен начин на живот.

Джон Бейли

* * *

Вярата е една от силите, които крепят човека. Пълното й отсъствие вещае срив.

Уйлям Джеймс

* * *

На простите хора доставят огромно удоволствие недостатъците и грешките на великите.

Шопенхауер

* * *

Всеки човек е пълен глупак поне по пет минути на ден. Мъдростта е в това да не надхвърляш петте минути.

Елбърт Хъбард

* * *

Човек никога няма да стане добър, докато не разбере колко е лош или колко лош би могъл да стане.

* * *

Ако не ми кажете какво чувате, не мога да бъда сигурен какво действително казвам.

Робърт Мейдмънт

* * *

Не можем да лекуваме онова, което не можем да почувстваме.

Джон Брадшоу

* * *

Няма морално право, което да не съдържа в себе си известно неудобство.

Дидро

* * *

Който е извървял по-голяма част от пътя, носи по-голяма отговорност.

Тибетецът

* * *

Ако има нещо, което искаме да променим в детето, първо трябва да проверим и да видим няма ли нещо, което е по-добре да променим в себе си.

К. Г. Юнг

* * *

Нищо не е вярно или невярно, всичко зависи от цвета на стъклото, през което гледате.

* * *

Абсолютната истина обобщава в себе си това, което е и което не е, истината и лъжата, доброто и злото, невежеството и мъдростта, живота и смъртта.

* * *

Доживотен затвор означава всъщност затвор след смъртта. (Излиза, че смъртната присъда всъщност е по-лека, но и тя не е хуманна).

* * *

При откриването на нова звезда от астрономите се създава ментален канал и ако тя излъчва отрицателна енергия, тази енергия ще окаже разрушително влияние върху Земята.

* * *

По-добре да сбъркаш, отколкото да си нерешителен. От грешката до успеха пътят е по-къс.

* * *

„Закон за компенсацията“ (баланс, равновесие). Количеството на притежаваното точно съответства на онова, което ти липсва. (На когото му върви на карти, не му върви в любовта).

* * *

Нищо във Вселената не става случайно, всичко има определена причина. Така наречената случайност е само нещо, чиято причина остава неизвестна.

* * *

Значението на следствието винаги е равностойно на важността на причината, която го поражда.

Споделяйте с приятели на воля:
  •  
    4
    Shares
  • 4
  •  

[top]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *