evolife.bg-predizvikai-sebe-si

Всеки ден предизвиквай себе си и волята си за нещо ново. Вдигни сам нивото си. Не чакай, а действай. Провокирай съзнанието си за нов живот това е Еволюцията на живота.

Отличителни качества на Волята

Кои са отличителните качества на волята?

Първото качество на волята е твърдостта. Твърдостта е опорната точка на волята. Значи волята трябва да бъде твърда и непоколебима като канара.

Второто качество на волята е смелостта и безстрашието.

Третото качество на волята е приложение, изпълнение, но без отлагане.

Следователно твърдост, смелост, безстрашие са отличителните качества на волята на физическия свят.

Освен на физическия свят волята се проявява и в Умствения свят.

Отличителните черти на волята в Умствения свят са разбиране, проумяване, схващате и долавяне. Това, което си разбрал, ще проумееш; това, което си проумял, ще схванеш; това, което си схванал, ще доловиш. Можете ли от схващането да отидете към разбирането? Не, ще вървите последователно.

Едно от отличителните качества на волята в Божествения свят е нейното благородство – волята трябва да бъде благородна, да има благороден импулс, благороден подтик.

Като знаете отличителните качества на волята в три различни свята, вие ще можете да окажете влияние върху своето тяло, върху сърцето и мозъка си.

За да изучавате проявата на волята трябва да наблюдавате растенията. Например, ако отидете в някоя борова гора, ще видите, че боровете растат наблизо един до друг и приемет конусообразна форма. Когато растат един до друг, те икономисват пространство. Боровете придават това свое качество и на брястовете, както и на други дървета, които растат около тях. Например, щом са около боровете, брястовете растат нагоре, приемат конусообразна формам, а щом са далеч от тях, те се издигат нагоре и се разширяват. Боровете обаче винаги запазват своята конусовидна форма. Това показва, че борът има духовна култура, той не е материалист. Следователно, когато се разширява нагоре и настрани, волята има материалистически стремеж; когато запазва конусообразната си форма, с постоянен стремеж нагоре, тя има духовен характер.

Истински трезв, добродетелен човек е онзи, който при всички условия да пие, да се гневи, не може да излезе от своето равновесие. Такъв човек има воля, има самообладание. Онзи, които има слаба воля, той се поддава и на най-малкото изкушение.

Ръцете представляват човешката воля. Като не знаете къде да турите ръцете си, това означава, че не знаете какъв ход да дадете на волята си. Като поставяте ръцете си отзад, отпред или настрани, с това вие търсите най-подходящият метод за проява на волята. Щом намерите подходящото място за ръцете си, вие вече сте решили по какъв начин да проявите волята си.

Като пръв метод за проява на волята е прилагането на закона за трансформиране на енергиите в организма си чрез белите дробове.

Значи всички нещастия, всички страдания в живота на човека се дължат на нежеланието му да изпълни Волята Божия. Като знаете това, бъдете внимателни даже към най-малките си стремежи и желания. Не пренебрегвайте малките желания, не спирайте тяхната проява.

Искрени трябва да бъдете пред себе си.

В Школата се приемат ученици със светъл ум, с благородно сърце, със силна воля и със здрав гръбнак- да носят. Ученикът трябва да има диамантена воля, да прилага. От вас не се изискват големи подвизи, да спасявате света. От вас се изисква най-малкото, микроскопическо приложение на Доброто. Единство на съзнанието се изисква от вас. Щом придобиете това единство, вие ще можете да регулирате силите в своя организъм.

Ако можете скоро да забравите, да трансформирате обидата, вие сте човек на силната воля.

Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието като метод за лекуване, като метод за работа върху себе си.

И тъй, като ученици от вас се изисква единство на съзнанието и абсолютна справедливост спрямо себе си.

Щом си дал обещание да направиш някое добро, не трябва да се отмяташ. Погрешно да е обещанието, ще го изпълниш. Бъдете смели и решителни. По никой начин не можете да избегнете кармическите последствия. За да придобиете смелост и решителност, започнете от малките опити, за които са нужни малки знания. Не се стремете към големи опити, защото не сте готови за тях, нямате още нужните знания.

Сега, запишете се следните три правила:

Вложи Истината в душата си и Свободата, която търсиш, ще придобиеш!

Вложи Мъдростта в ума си! Светлината ще дойде и Знанието ще ти даде своята помощ.

Вложи Чистотата в сърцето си! Любовта ще дойде и истинският живот ще започне.

Вижте още: Волята е силата зад решителността и упоритостта

Споделяйте с приятели на воля:
  •  
  •  
  •  

[top]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *