Tag Archives: живот

Често наричаме живота си труден и повтаряме, че се борим за своя живот – всяка борба изисква наличен план и познаването на своите ресурси. Ти имаш ли план за живота си? Познаваш ли себе си? [adrotate banner=“2″] Наистина, питам ли се понякога така? Мога ли да изпитвам любопитство не към нещо друго, а тъкмо към

Често проблемите в нашия живот се появяват заради собственото ни неумение да избираме правилни спътници, точни цели и адекватна самооценка. Това дава възможността на различни негодници да изсмукват живота ни и да го превръщат в болезнена тягостна поредица от безрадостни дни и безсънни нощи. Спрете. И насочете вниманието си към другата страна на живота –

„Каквото е отвътре, това е и отвън. Каквото е отгоре, такова е и отдолу” Нашето здраве зависи от емоциите, които предизвикват производство на определени хормони в организма. [adrotate banner=“2″] Емоциите ни зависят от нашите мисли. Мислите ни зависят от нашето отношение. Правилното отношение е интерес към всяка задача, която животът ни поставя пред нас. Правилните

Алкохолна, наркотична или хазартна зависимост – крайности, които всеки се старае да избягва и осъжда. Но съществуват зависимости, които изяждат човешкия живот, без да се набиват на очи. Те са особено незабележими за тези, които ги притежават. Аз говоря за зависимост от чуждото поведение и чуждото мнение. [adrotate banner=“2″] Когато вие се храните късно, защото

Щастливи ни прави това, което приемаме с благодарност. Избирам да съм щастлива Тя е 92 години, дребничка, перфектно облечена като за възрастта си с благ поглед, макар, че очите и не виждат. Тя търпеливо чака във фоайето на старчески дом. От днес това ще бъде нейният дом. [adrotate banner=“2″] Когато най-накрая тя пристъпва в новата

Едно от най-добрите средства за използване на вътрешните ресурси за постигане на по-високи резултати в живота и за възвръщане на собствената ни сила е отговорността. По долу са изброени 12 начина, по които хората бягат от отговорност, като казват: [adrotate banner=“2″] 1. Ще се опитам. 2. Ако…, щях… 3. Забравих. 4. Вината не е моя.

Един човек отишъл при мъдреца и го помолил за помощ: – Животът ми е много тежък – проблеми в работа, вкъщи…приятелите ме изоставят, близките не разбират, колегите завиждат…здравето ми се влоши… Чувствам себе си отчаян, изоставен, разбит… Помогни ми, кажи какво да направя?! Мъдрецът се загледал в него за определено време, а след това казал:

Всеки път, когато отваряме уста за да кажем нещо на някого не е лошо да си задаваме въпроса „каква реакция искам да получа?”. Всеки път, когато чуем нещо от някого, не е лошо да си задаваме въпроса „каква реакция той очаква от мен?”. [adrotate banner=“2″] Не е задължително винаги да реагирате като марионетка: ако от

Никога не губи връзката с детето вътре в теб Трябва да се вслушаш в гласа на детето, което си бил някога и което още съществува някъде вътре в теб. Ако се вслушаме в детето в нас, нашите очи отново ще заблестят. Ако не изгубим връзката с това дете, няма да се прекъсне и нашата връзка

ЧЕТИРИТЕ КАТЕГОРИИ Има няколко категории хора. Условно казвам че са четири, като знам, че всяка група може да се раздели на подгрупи според диапазона на своите излъчвания, според честотните характеристики на своите аури. Първите са изцяло отдадени на светските удоволствия и усещания. За тях реално е това, което може да се пипне, помирише. Това са