facebookpixel Учителя и дъжда - ДЗЕН Притча ⋆ EvoLife.bg

Веднъж при учителя дошъл един човек и му се оплакал:

– Аз не мога да усетя дъжда.

Учителят му отговорил:

– Забрави третата дума и ела другата седмица.

След седмица човекът се върнал и казал:
– Аз не усещам дъжда.

– Остави при мен третата дума и ела след месец.

След месец човекът отново дошъл и казал:

– Аз не съм дъжд.

– Е, сега можеш да оставиш втората дума и да идеш под дъжда. Ако искаш, ела при мен догодина.

След една година при него дошъл дъждът…

Pin It on Pinterest

Share This