Tag Archives: дух

Ти си на ход! Така казваше Играта тогава. Трасето беше предварително разчертано, правилата- ясни, а нашият детски ход се определяше след хвърляне на зар. Радвахме се на победата , особено ако преди това сме изпитали разочарованието на победения…Тогава не знаехме, че успехът се състои в това да приемаме безбройните житейски пикове и спадове като задължително

Душите две по две са излезли от Бога.Това са сродни души.  Предполага се, че човек ще има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални. Епохални прераждания са тези, когато две сродни души се срещат на Земята. Когато двамата, които се обичат, се срещнат на Земята, горчива дума не си казват и извършват в Живота велики

Как можете да оставате в постоянен контакт със своя радостен, любящ Дух, когато животът никак не изглежда радостен? Има само един начин да успявате да се свързвате с Духа си и той е да го превърнете в най-важното нещо в живота си, тъй като той е неизчерпаемият източник, който ви доставя всичко, от което се

[adrotate banner=“2″] ПРИЯТЕЛСТВО, безкористен обет за всеотдайна преданост и вярност, на висшите нива приоритет от себеотрицателна лоялност, дочутият интуитивно вик звучащ от бездната на самотата, проблесналият резонансен миг между спиралите на времената, проникване от паралелен свят в докосване на сродни интелекти, непреходният смисъл припознат от гения на Тибетски адепти, през вечността възкръсващият акт на предопределения