uspeha-se-dylji-na-reshitelnost-evolife.bg

Вашият късмет или липса на късмет не е резултат на случайност, а следствие от спазване на строго определени закони. Може и да не знаете, че действате според ясно определени и активни принципи, но вие го правите и винаги сте го правили.

Вие създавате собствената си нищета; вие създавате собственото си нещастие; вие създавате собствената си бедност, всичко чрез състоянието на ума, което е резултат на ответна реакция на вашите минали мисли. Но ще кажете: „Аз съм роден такъв. Винаги съм бил нетърпелив, тревожен, неспокоен. Не мога да го променя.”

Да, вероятно сте такива, но това може да се промени, освен ако не сте твърдо решени, че е невъзможно и няма смисъл да опитвате. Ако е така, това е краят. Няма сила на земята, Божия или човешка, която да ви накара да направите нещо за себе си, ако имате такава мисловна нагласа.

Вашият характер, който ви подтиква да сте възмутени от едно и доволни от друго, се е формирал такъв, какъвто е сега, по наследство и от мисловната атмосфера, която ви заобикаля. Той е създал мотор, подсъзнанието, върху който един електрически ток на живота действа, докато друг, еднакъв по сила, но с друг източник, няма ефект. Токът, от който нито има те полза, нито може да ви навреди, би могъл да бъде приет от друг човек, а онзи, който въздейства на вас, няма да въздейства на него. Това се дължи на различната конструкция на вашето мислене. Единият ток може да е спокоен и това ще произведе мъдрост; другият разхвърлян и това произвежда глупост. Единият или другият, преобладавайки във вас, ви водят до сегашното ви състояние чрез силата на привличане на мисълта.

Човекът е продукт на своите предци, мисли и състояния.

Сегашното му състояние е резултат от минали мисли.

Бъдещото му състояние ще бъде резултат от сегашните мисли.

Вашият ум е този всепроникващ живот, който държи заедно атомите, изграждащи тялото, задвижва топлата, искряща кръв на живота във вените, обновява тъканите и ако се премахне, ще превърне тялото, включително и мозъка, в студена, безсмислена маса. Умът не е изцяло в тялото, но действа на тялото и чрез него, едновременно съзнателно и подсъзнателно, и определя състоянието на индивида. Под ум тук нямаме предвид мозъка, който е същата реална част от тялото, каквато са нервите, мускулите и сухожилията.

Съзнателният ви ум е интелигентното познаване на вашата същност. Този текст ще бъде четен от вашия съзнателен ум. Той е позитивен във връзката си с подсъзнателния ум и контролира мислите ви чрез желанията. Съзнателният ви ум буквално строи във вашия подсъзнателен ум това, за което си мислите. Ако не ви достига смелост или някакво друго качество на ума, постоянно мислейки за смелост или за другите липсващи качества, чрез повтаряне на думата, която символизира за вас това качество, вие привличате към подсъзнанието желания елемент и по този начин изграждате своята личност, като постигате успех и в духовен, и в материален аспект, постигате здраве и благоденствие.

Чувствата се развиват постепенно чрез поколенията. Като топка от неконтролирани емоции вашето сегашно аз може да се е родило преди поколения и да ви е дадено от предците ви чрез вашите родители. Те може да са били чужди на реалното ви аз, но да са белязали вашата природа чрез мисловната аура, с която сте обградени.

Това вменяване на успех или неуспех, на здраве или болест се дължи не толкова на казани думи или действия, колкото на качеството на мислите, идващи от ума на родителите. Ако родителите са тихи и консервативни по характер, твърде вероятно е и детето да е такова; ако са нервни, нетърпеливи, тревожни, вечно бързащи (което означава страхливи), това ще се отрази и на децата.

Те несъзнателно приемат мисълта и тя става част от тях. Ако родителите имат силна вяра в себе си, всяка мисъл изразява тази вяра и детето, въпреки че е страхливо по природа, израства като решителен и смел човек.

Смелостта е положителен елемент и ако се развива, преодолява страха негативен елемент във всяко негово проявление. Малкото дете има собствена личност и е обект на влияние само дотолкова, доколкото индивидуалността на родителите е по-силна от неговата. Ако е възприемчиво, то с готовност ще приеме качествата на успех или на поражение, които са в родителите.

Ако е позитивно в собствената си индивидуалност, то няма да бъде заразено с качествата на родителите в толкова голяма степен. Това обяснява защо в едно и също семейство някои деца са толкова различни от другите.

Този подсъзнателен ум е магнит, който привлича и отблъсква качества. Той приема мисъл, реален елемент, и я връща обратно, подсилена по обем и интензивност, пропорционално на действащата сила на желанието. Под съзнателният ум е привлекателен заради постоянната си връзка със Създателя и приема енергия от Силата на Природата.

Той е действаща сила, която носи здраве, слава и богатство. Това е умът, който пробужда спящата за определени неща личност, например за изкачване до върха на висока сграда по олука, за преплуване на буйни реки или за други действия, които са невъзможни, докато личността ги отхвърля.
Подсъзнателният ум няма собствена воля и работи само по внушение на съзнателния ум или Източника на мъдрост.

Ако кажете “Не мога”, подсъзнателният ум получава внушението, възприема го и после то става част от вас. Това ви свързва с останалите обезверени умове чрез качеството на вашата мисъл и вие започвате да захранвате всички останали с пораженчество.

Една от практиките за самовнушение е да вмениш на подсъзнанието си мисълта, че можеш и желаеш. Тогава успехът е осигурен. Този ум също въздейства на съзнателния ви ум. Ако с години сте били човек от типа “Не мога”, всеки път, когато си помислите “Мога”, другото ви аз казва напук: “Не, не можеш.” По този начин то ви потиска и прави усилията ви непълни и безплодни. Първо трябва да накарате този ум да свикне да чувства, че можете и тогава той ще ви подкрепи в моменти на отчаяние. Това отнема време продължителността му зависи от вашата възприемчивост и гъвкавост. Но този метод действа безотказно.

Всяка бодра и щастлива мисъл достига до подсъзнанието и се смила толкова цялостно, колкото състоянието на ума позволява, а остатъкът се изхвърля по същия начин, както стомахът смила храната. Някои стомаси са в такова състояние, че могат да приемат само течности, други приемат само твърда храна, докато здравият стомах изисква разнообразие от силна храна.

Така е и с умовете. Някои са толкова обременени с грижи и страх, че мислите за сила им правят само слабо впечатление; други могат да приемат по-големи порции, докато здравият ум приема тези мисли изцяло. По време на внушението развиващият се ум приема всяка следваща подобна мисъл я асимилира по-пълно, докато накрая всички такива мисли бъдат приети и запомнени.

После вашето развитие става значително по-голямо, успехите ви са осигурени и възнаграждението идва. От този момент нататък вие боравите с доказани факти и ако искате, можете да кажете на приятелите си, въпреки че прекаленото бъбрене по този въпрос е вредно и трябва да се избягва.

И така, вашият ум днес носи наследената от предците ви сила на любовта, справедливост, вяра, истина, решителност, вдъхновение и всички останали качества, които съставят личността, усилени или приглушени от вида мисли, които използвате през живота си. Мислите не са само думи без покритие, а реални неща, които изграждат индивидуалността.

Ако внушенията на родителите и на заобикалящите ви са ви накарали да вярвате в това, в което сега вярвате, то няма ли промяната в обкръжението ви или във внушенията да променят вярванията ви? Защо тогава вие сами да не създавате внушенията? Подобренията в ума ви ще доведат до подобрение на средата.

Тези елементи не се приемат само от хората, но и от Божествения Живот, който ни е изградил и който ни заобикаля и прониква в нас. Те изтичат от един смел човек към друг, като постоянно ги правят по-силни. И двамата са свързани с голямата общност на тези елементи, които ги подхранват постоянно.
Знам, че за моите читатели това може да бъде трудно за разбиране и още по-трудно за вярване.

Някои не могат да го повярват. Те се скупчват в тъмното и не вярват, че могат да видят нещо. Два умствени елемента любов и интелект изграждат целия човешки ум. Воля, привързаност, емоция и всички чувства произлизат от любовта, докато разбиране, мисъл, език и инстинкт идват от интелекта.
За да преуспява човек, обичта и емоцията, и до определена степен чувствата трябва да се контролират от волята. Това на свой ред трябва да се ръководи от разбирането, от което произлиза хармонична мисъл, която на свой ред води до желания материален успех.

Следователно, за да успеете, трябва да подчините целия си страх и произтичащите от него емоции на своята воля, или да ги разрушите изцяло. Именно на тази цел ще посветим вниманието си.

Когато умът е в състояние на хармония, т.е., емоциите се контролират от волята, волята се ръководи от интелекта висока цел. Това води до състояние на покой и позволява да се приеме притока на мъдрост, безкрайна мъдрост, която води до развитие. То ще ни отведе от болести и бедност до здраве и задоволяване на по-голямата част от нуждите ни. Това е закон правото на развитие или успех и ако нямате всичко необходимо, вие сте били лишени от законното си право.

Съвсем естествено е да имате пари, приятели и щастие, и всяко друго състояние на живота е нехармонично и неестествено за вас.
Вие имате правото да се наслаждавате на живота, да следвате призванието, което сте си избрали, да постъпвате според желанията си, стига да не вредите на никого нито с мисъл, нито с действие. Това е естественото ви състояние и нищо, освен действията на собствения ви ум, не могат да ви извадят от него. Това е закон. Живейте според него и вашият успех е сигурен.

Истина е, че обстоятелствата се противопоставят на човек буквално така, както той очаква да го направят. Очаквайте бедност и неуспех, и ще си ги получите. Хората мислят за вас това, което вие самите мислите за себе си.

Ако някоя цел е твърде голяма за вас, т.е., ако се страхувате, че няма да можете да я постигнете заради голямата отговорност, която трябва да поемете, това е мярката, с която сами се измервате и с която другите ви измерват. Тогава никой няма да ви повери важна задача дори и да сте достатъчно образовани и да се справяте добре с работата си.

Не искам да кажа, че ако се мислите за умни, и другите ще ви смятат за такива. Ако се считате за умни, то е защото нямате достатъчно мъдрост да приемете факта, че много малко от най-мъдрите знаят, че са мъдри или могат да се надяват, че знаят. Другите ви преценяват такива, каквито сте, т.е. чрез това, което мислите, а не чрез това, което си мислите, че сте, или чрез това, което си мислите, че мислите.

Начинът ви на мислене в двете крайности обикновено е добър показател за умственото ви състояние. Ако очаквате провал, вероятно ви липсва смелост, висока самооценка и онова оптимистично, щастливо, изпълнено с любов очакване, така присъщо на успеха.

Някои имат такава сила и решителност, че успяват въпреки всички трудности, но по-добрият и по-лесен начин е да настроите ума си така, че да очаква лекота, мир, щастие, здраве, благоденствие и по този начин да ги привлича към вас, тъй като повечето от вас ще се препънат по пътя, ако се надяват само на собствените си сили. И все пак, пътят е трънлив и бурен и степента на успех, дори и за тези, които успяват, е много по-ниска, отколкото би била, ако тази сила не бе изтощена от борба с пречките, създавани от същия този ум.
Ако смятате, че вие означавате малко или нищо за себе си и за света, и другите ще мислят това за вас.

Истината обаче е, че имате някакъв талант, от вас има някаква полза, някаква малка ниша, която само вие можете да запълните и никой друг не може да я заеме вместо вас докато вие не я заемете, друг няма да я заеме. Вие сте точно толкова нужни на вашето място, колкото всеки друг на своето. Уважавайте себе си, защото вие сте една от силите, използвани от Върховното за великата цел, която още не ни е дадено да знаем.

Забелязвали ли сте някога, че когато сте ядосани, обезкуражени или сърдити, хората инстинктивно ви избягват? Че виждате други сърдити мъже или жени, с които се сблъсквате? В същото време добронамерените, веселите хора обикновено лесно убягват от вниманието ви. Това е поради привличащата сила на ума. Хората с подобни състояния по естествен път гравитират един към друг.
Ако искате правилно да си подберете приятели, които да ви подпомагат по пътя на вашия бизнес защото няма успешен бизнес, който да се осъществи без тях научете се на сила на мисълта. Самоуверените мисли ще ви доведат подходящи приятели.

Ако искате да знаете какво точно представлявате, забележете как се държат непознатите, с които влизате в контакт. Усмихват ли се или се мръщят, когато ви срещнат? Радват ли се, че ви виждат, или бързат да отминат? Дали ви обръщат бегло внимание, или виждат силата ви?

Ако е първото, то вие сте в жизнерадостно, щастливо разположение на духа. Ако е второто, значи сте точно обратното и се нуждаете от повече добронамереност и слънчева светлина в душата. Ако е третото, тогава се нуждаете от сила, мощ и подтик. Ако е последното, вие сте толкова силни, колкото са те или дори по-силни, и степента на вашата сила може да се определи чрез тяхната сила.

Брус Маклеланд

Преуспяване чрез силата на мисълта

Вижте още: Силата на мисълта

Споделяйте с приятели на воля:
  •  
    4
    Shares
  • 4
  •  

[top]

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *